«Συγκρότηση Επιτροπών για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου υπηρεσιών της Δ.Α. Φθιώτιδας και την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης υπηρεσιών της Δ.Α. Φθιώτιδας για το έτος 2022, με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023».

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου υπηρεσιών της Δ.Α. Φθιώτιδας και την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης υπηρεσιών της Δ.Α. Φθιώτιδας για το έτος 2022, με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023».
Ημ/νια: 20/09/2021 12:36:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 64ΥΣ46ΜΤΛΒ-ΣΣΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar