Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικών αναδόχων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- Κ.Ε.ΑΠ.Π.Δ.Π.) ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ»

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικών αναδόχων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- Κ.Ε.ΑΠ.Π.Δ.Π.) ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ»
Ημ/νια: 16/09/2021 11:45:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΠ7ΩΞΚ-0ΟΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar