Επικύρωση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γερανών επί απορριμματοφόρων για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων».

Θέμα: Επικύρωση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γερανών επί απορριμματοφόρων για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων».
Ημ/νια: 16/09/2021 10:36:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΔΑ: 60ΓΨΩ0Ο-Σ0Α
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar