ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 216/2021 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής και προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 216/2021 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής και προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
Ημ/νια: 16/09/2021 09:37:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΟΡΩΛ1-ΜΛ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar