Τροποποίηση των όρων του σχεδίου διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 344/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της εργασίας «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας».

Θέμα: Τροποποίηση των όρων του σχεδίου διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 344/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της εργασίας «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας».
Ημ/νια: 15/09/2021 09:48:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΘ6Ω9Μ-ΦΔΩ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar