ΧΕΠ810_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Κ.Η.Φ.Η. ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 20SYMV007496627/ AΔΑ ΩΥΦ2ΟΚΨΩ-ΩΘΚ και ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 13/10/2020 ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)

Θέμα: ΧΕΠ810_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Κ.Η.Φ.Η. ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑΜ 20SYMV007496627/ AΔΑ ΩΥΦ2ΟΚΨΩ-ΩΘΚ και ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 13/10/2020 ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)
Ημ/νια: 14/09/2021 11:04:09
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.)
ΑΔΑ: ΨΓ5ΝΟΚΨΩ-82Ο
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar