ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (διεξαγωγή μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2022 με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023»

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (διεξαγωγή μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2022 με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023»
Ημ/νια: 10/09/2021 13:06:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΦΧΘ46ΜΤΛΒ-ΥΓ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar