Η αριθμ. 94/2021 απόφαση Ο.Ε: “Έγκριση μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καύσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου και των Νομικών του Προσώπων»”

Θέμα: Η αριθμ. 94/2021 απόφαση Ο.Ε: “Έγκριση μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καύσιμων για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου και των Νομικών του Προσώπων»”
Ημ/νια: 09/09/2021 11:36:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Κ9Ω97-Β2Ρ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar