Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 342/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας σχετικά με την «Κατακύρωση του πρακτικού Νο 3 του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2022».

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 342/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας Ν. Δράμας σχετικά με την «Κατακύρωση του πρακτικού Νο 3 του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2022».
Ημ/νια: 09/09/2021 10:23:57
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΛΟΡ1Υ-ΧΑΚ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar