Έγκριση πρακτικού αποδοχής αιτήματος απόσυρσης προσφοράς, μερική ανάκληση της αριθμ. 412/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης αποτελέσματος και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα 9 και 19 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων»

Θέμα: Έγκριση πρακτικού αποδοχής αιτήματος απόσυρσης προσφοράς, μερική ανάκληση της αριθμ. 412/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης αποτελέσματος και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα 9 και 19 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων»
Ημ/νια: 09/09/2021 09:00:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΓΑ8ΩΕΤ-ΡΣΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar