ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», επιλογή του τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», επιλογή του τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
Ημ/νια: 08/09/2021 14:46:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΔΑ: Ω86ΞΩΕΤ-ΠΧΗ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar