ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της Αρ. Διακήρυξης: οικ. 134399/9340/03-09-2021 Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136290

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της
Αρ. Διακήρυξης: οικ. 134399/9340/03-09-2021
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136290
Ημ/νια: 08/09/2021 11:17:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΞΨ7Λ9-3Α9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar