Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Γνωμοδότησης που αφορά τον διαγωνισμό «Ανάθεση Εργασιών Επισκευής Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου» για τις ανάγκες του Δήμου Παύλου Μελά σύμφωνα με την 21648 / 19-05-2021 Διακήρυξη Δημάρχου.

Θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Γνωμοδότησης που αφορά τον διαγωνισμό «Ανάθεση Εργασιών Επισκευής Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου» για τις ανάγκες του Δήμου Παύλου Μελά σύμφωνα με την 21648 / 19-05-2021 Διακήρυξη Δημάρχου.
Ημ/νια: 08/09/2021 14:33:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΔΑ: ΨΙΥΜΩΞΘ-ΔΨ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar