ΑΡ.ΑΠΟΦ. 295/2021. Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ», προϋπολογισμού 175.000,00 σε Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24%), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.

Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ. 295/2021. Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ», προϋπολογισμού 175.000,00 σε Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. 24%), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.
Ημ/νια: 07/09/2021 10:30:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΔΑ: 65ΜΡΩΗ1-ΤΧΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar