ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 285 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ» ΤΗΣ 12/08/2021 – Θέμα 3: Λήψη απόφασης διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης των βασικών υπηρεσιών, του δικαιώματος εργασιών χειρισμού μηχανημάτων και λοιπών εργασιών στην επισκευαστική ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Κω

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 285 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ» ΤΗΣ 12/08/2021 – Θέμα 3: Λήψη απόφασης διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης των βασικών υπηρεσιών, του δικαιώματος εργασιών χειρισμού μηχανημάτων και λοιπών εργασιών στην επισκευαστική ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Κω
Ημ/νια: 01/09/2021 13:46:07
Φορέας: ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ
ΑΔΑ: Ω0ΥΘΟΕ1Α-ΝΥ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar