α) Διάθεσης Πίστωσης, β) Διακήρυξης Δημοπρασίας Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, γ) Σύστασης Επιτροπής διαγωνισμού και δ) Σύστασης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής γενικής υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΙΣΙΟΥ 2021»

Θέμα: α) Διάθεσης Πίστωσης, β) Διακήρυξης Δημοπρασίας Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, γ) Σύστασης Επιτροπής διαγωνισμού και δ) Σύστασης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής γενικής υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΙΣΙΟΥ 2021»
Ημ/νια: 31/08/2021 14:34:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 6ΑΗΒ7ΛΚ-7Η1
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar