Απόφαση Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών του Προσώπων», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας & καθορισμός των όρων διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού»

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών του Προσώπων», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας & καθορισμός των όρων διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού»
Ημ/νια: 30/08/2021 14:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΑΒΩΨΧ-ΨΥ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar