Περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2021 του Δήμου Βέλου- Βόχας και των ΝΠΔΔ αυτού» και κατακύρωση της προμήθειας (α/α ΕΣΗΔΗΣ 107903

Θέμα: Περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2021 του Δήμου Βέλου- Βόχας και των ΝΠΔΔ αυτού» και κατακύρωση της προμήθειας (α/α ΕΣΗΔΗΣ 107903
Ημ/νια: 27/08/2021 10:46:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
ΑΔΑ: Ψ99ΖΩ9Π-Ο2Β
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar