Περίληψη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ (ΤΜΗΜΑ 1-ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 2-ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ 3-ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ )

Θέμα: Περίληψη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ (ΤΜΗΜΑ 1-ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 2-ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ 3-ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ )
Ημ/νια: 27/08/2021 12:34:37
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
ΑΔΑ: ΩΧΚΗΟΡ9Υ-ΕΗΥ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar