Απόφαση έγκρισης Δεύτερου Πρακτικού και Απόφαση Κατακύρωσης τεύχους διακήρυξης αρ. 2/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου(ων) για την «Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης, υλικών συντήρησης και εργαλείων μαρμαροτεχνίας» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β’ φάση».

Θέμα: Απόφαση έγκρισης Δεύτερου Πρακτικού και Απόφαση Κατακύρωσης τεύχους διακήρυξης αρ. 2/2021 συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου(ων) για την «Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης, υλικών συντήρησης και εργαλείων μαρμαροτεχνίας» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου – Β’ φάση».
Ημ/νια: 27/08/2021 10:11:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΨ04653Π4-81Σ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar