Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5474/23.08.2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του άρθ. 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2021 του Δήμου Νισύρου (Ετήσιας διάρκειας).

Θέμα: Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5474/23.08.2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του άρθ. 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2021 του Δήμου Νισύρου (Ετήσιας διάρκειας).
Ημ/νια: 27/08/2021 13:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΙΜΩΚΜ-ΩΥ1
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar