Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης, για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 31-12-2023, (Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες Β΄ Φάσης – Οικονομικών Ετών 2022 και 2023).

Θέμα: Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη των αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης, για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 31-12-2023, (Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες Β΄ Φάσης – Οικονομικών Ετών 2022 και 2023).
Ημ/νια: 26/08/2021 12:09:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΝ3Λ46ΜΤΛΒ-Ξ4Δ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar