Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 59.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η «Ψηφιοποίηση των διαγραμμάτων που συνοδεύουν θεσμικές πολεοδομικές ρυθμίσεις (Β.Δ., Π.Δ., Υ.Α. κλπ) για όλη την χώρα και τηρούνται στο Υ.Π.ΕΝ. όπως δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ»

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 59.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η «Ψηφιοποίηση των διαγραμμάτων που συνοδεύουν θεσμικές πολεοδομικές ρυθμίσεις (Β.Δ., Π.Δ., Υ.Α. κλπ) για όλη την χώρα και τηρούνται στο Υ.Π.ΕΝ. όπως δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ»
Ημ/νια: 26/08/2021 13:11:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ5Λ4653Π8-ΦΥΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar