Αποφ. Ο.Ε αριθμ. 325-2021 Έγκριση ή μη των πρακτικών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, οικονομικών προσφορών) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023 (ΤΜΗΜΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023), ».

Θέμα: Αποφ. Ο.Ε αριθμ. 325-2021 Έγκριση ή μη των πρακτικών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, οικονομικών προσφορών) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023 (ΤΜΗΜΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2022-2023), ».
Ημ/νια: 26/08/2021 11:29:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: 9Ψ2ΕΩ9Γ-ΥΔ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar