Συγκρότηση Επιτροπής για την: α) Σύνταξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων και β) Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2022 (από 01-01-2022 μέχρι 31-12-2022), με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης – παράτασης διάρκειας της αρχικής σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι για το έτος 2023 (από 01-01- 2023 μέχρι 31-12-2023).»

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για την: α) Σύνταξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων και β) Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών, για το έτος 2022 (από 01-01-2022 μέχρι 31-12-2022), με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης – παράτασης διάρκειας της αρχικής σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι για το έτος 2023 (από 01-01- 2023 μέχρι 31-12-2023).»
Ημ/νια: 24/08/2021 15:51:18
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ψ8ΩΜ46ΜΤΛΒ-Ζ1Τ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar