119/2021 Οικονομική Επιτροπή – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης».

Θέμα: 119/2021 Οικονομική Επιτροπή – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης».
Ημ/νια: 23/08/2021 12:31:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦ55ΩΗΠ-ΔΑ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar