ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΤΕΛ, ΜΑΪΟΣ 2021, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓ.ΣΧ.ΕΤΩΝ 2019-20 & 2020-21 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡ.360/2020 Χ.Ε.).ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΩΣ Η ΑΡ.010-4590/3-12-2008 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡ

Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΤΕΛ, ΜΑΪΟΣ 2021, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓ.ΣΧ.ΕΤΩΝ 2019-20 & 2020-21 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡ.360/2020 Χ.Ε.).ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΩΣ Η ΑΡ.010-4590/3-12-2008 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡ
Ημ/νια: 20/08/2021 09:46:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΓ07Λ9-2ΤΑ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar