Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2024» της προμήθειας Υγρών Καυσίμων (Ομάδες Α, Γ, Δ, ,Ε, ΣΤ, Ζ).

Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2024» της προμήθειας Υγρών Καυσίμων (Ομάδες Α, Γ, Δ, ,Ε, ΣΤ, Ζ).
Ημ/νια: 20/08/2021 12:19:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΝΟΩ9Ο-ΓΚΚ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar