Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 171/21 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου, αναφορικά με την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών για τα έτη 2021 & 2022 – Τμήμα 10”.

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 171/21 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουφλίου, αναφορικά με την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών για τα έτη 2021 & 2022 – Τμήμα 10”.
Ημ/νια: 19/08/2021 12:06:54
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΜΟΡ1Υ-ΔΒ1
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar