Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή–ών υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των έξι (6) Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.– Π. Α.Μ.Θ. για ένα (1) έτος.

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή–ών υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των έξι (6) Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.– Π. Α.Μ.Θ. για ένα (1) έτος.
Ημ/νια: 19/08/2021 14:19:04
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 9Σ3ΗΟΞΧΘ-ΠΟ1
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar