Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών σωλήνων υγρών καυσίμων (CPV: 44165100) Προς Κάλυψη Αναγκών Εγκαταστάσεων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) (Συμπεριλαμβανόμενων Κρατήσεων Χωρίς ΦΠΑ).

Θέμα: Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ελαστικών σωλήνων υγρών καυσίμων (CPV: 44165100) Προς Κάλυψη Αναγκών Εγκαταστάσεων ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) (Συμπεριλαμβανόμενων Κρατήσεων Χωρίς ΦΠΑ).
Ημ/νια: 17/08/2021 09:43:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΒΨ6-5ΗΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar