Αποδοχή – απόρριψη προσφορών που κατατέθηκαν στο συνοπτικό διαγωνισμό 8055/4873/22/1-η΄ από 02-08-2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δ.Α. Κιλκίς για την επιλογή προμηθευτή υγρών καυσίμων για το έτος 2022 (για το χρονικό διάστημα από την 01-01-2022 έως και την 31-12-2022), με διακριτό όρο την μονομερή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης από την Αναθέτουσα Αρχή (παράταση/ ανανέωση) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023, ως αυτός έχει κατά την παρούσα) – Ανάδειξη προσωρινού προμηθευτή.

Θέμα: Αποδοχή – απόρριψη προσφορών που κατατέθηκαν στο συνοπτικό διαγωνισμό 8055/4873/22/1-η΄ από 02-08-2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δ.Α. Κιλκίς για την επιλογή προμηθευτή υγρών καυσίμων για το έτος 2022 (για το χρονικό διάστημα από την 01-01-2022 έως και την 31-12-2022), με διακριτό όρο την μονομερή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης από την Αναθέτουσα Αρχή (παράταση/ ανανέωση) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023, ως αυτός έχει κατά την παρούσα) – Ανάδειξη προσωρινού προμηθευτή.
Ημ/νια: 14/08/2021 08:53:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 699946ΜΤΛΒ-677
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar