Διαταγή συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κατάρτισης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγησης προσφορών, εξέτασης ενστάσεων και παραλαβής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη αναγκών θέρμανσης των υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης, για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 31-12-2023.

Θέμα: Διαταγή συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κατάρτισης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγησης προσφορών, εξέτασης ενστάσεων και παραλαβής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη αναγκών θέρμανσης των υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης, για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 31-12-2023.
Ημ/νια: 13/08/2021 20:30:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΑΘΑ46ΜΤΛΒ-ΨΨΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar