για τη σύνταξη – διατύπωση των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», αναφορικά με την εκδίκαση της Προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 1614/12.8.2021 του οικονομικού φορέα «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «GANDOIL», κατά της υπ’ αριθμ. 251/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Θέμα: για τη σύνταξη – διατύπωση των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», αναφορικά με την εκδίκαση της Προδικαστικής προσφυγής με αριθμό ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 1614/12.8.2021 του οικονομικού φορέα «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «GANDOIL», κατά της υπ’ αριθμ. 251/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 13/08/2021 10:03:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ41Ω13-ΓΒΕ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar