Έγκριση της υπ’ αρ 7/2021 Μελέτης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση μηχανημάτων του έργου : ενός σκαπτικού με εμπρόσθιο κουβά και μπούμα πίσω και ενός φορτηγού <6Μ3 2.Εγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 72.564,80 € 3.Εγκριση διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού 4.Καθαρισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Θέμα: Έγκριση της υπ’ αρ 7/2021 Μελέτης πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την μίσθωση μηχανημάτων του
έργου : ενός σκαπτικού με εμπρόσθιο κουβά και
μπούμα πίσω και ενός φορτηγού <6Μ3 2.Εγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 72.564,80 € 3.Εγκριση διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού 4.Καθαρισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
Ημ/νια: 13/08/2021 08:49:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΕΙΟΕΜΣ-Ν3Κ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar