«Συγκρότηση επιτροπών, για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (CPV: 09132100-4 «πετρέλαιο κίνησης-DIESEL» με & CPV: 09132100-8 «Αμόλυβδη βενζίνη-UN-95» ) για τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων, προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, οικονομικού έτους 2022 ».-

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών, για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (CPV: 09132100-4 «πετρέλαιο κίνησης-DIESEL» με & CPV: 09132100-8 «Αμόλυβδη βενζίνη-UN-95» ) για τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων, προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Β’ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, οικονομικού έτους 2022 ».-
Ημ/νια: 11/08/2021 09:30:55
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 66Λ746ΜΤΛΒ-626
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar