«Επικύρωση του υπ’ αριθ. 166/2021 από 02-08-2021 Πρακτικού της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 01/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος, για την προμήθεια με αγορά ενός (1) οχήματος βυτιοφόρο 4Χ2 μεταφοράς υγρών καυσίμων χωρητικότητας 10.000 λίτρων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός: 107990)».

Θέμα: «Επικύρωση του υπ’ αριθ. 166/2021 από 02-08-2021 Πρακτικού της Μόνιμης Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 01/2021 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος, για την προμήθεια με αγορά ενός (1) οχήματος βυτιοφόρο 4Χ2 μεταφοράς υγρών καυσίμων χωρητικότητας 10.000 λίτρων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος (ηλεκτρονικός συστημικός διαγωνισμός: 107990)».
Ημ/νια: 11/08/2021 09:54:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ω5ΙΜ46ΜΤΛΒ-7Γ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar