Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, των νομικών του προσώπων και των Σχολ. Επιτρ. Α’θµιας και Β΄θµιας εκπαίδευσης για το 2022 & 2023»

Θέμα: Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, των νομικών του προσώπων και των Σχολ. Επιτρ. Α’θµιας και Β΄θµιας εκπαίδευσης για το 2022 & 2023»
Ημ/νια: 11/08/2021 13:46:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΒ3Ω6Χ-ΖΧΑ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar