Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, β) όρων διακήρυξης και γ) συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών, στερεών) νερών και απορριμματογενώς ανακτώμενων στερών καυσίμων για την παρακολούθηση των οικοσυστημάτων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και τη διερεύνηση εκτάκτων περιστατικών/καταγγελιών που ενέχουν κίνδυνο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος με εκτιμώμενη αξία 50.000,00 ευρώ, άνευ ΦΠΑ.

Θέμα: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, β) όρων διακήρυξης και γ) συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών, στερεών) νερών και απορριμματογενώς ανακτώμενων στερών καυσίμων για την παρακολούθηση των οικοσυστημάτων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και τη διερεύνηση εκτάκτων περιστατικών/καταγγελιών που ενέχουν κίνδυνο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος με εκτιμώμενη αξία 50.000,00 ευρώ, άνευ ΦΠΑ.
Ημ/νια: 09/08/2021 11:43:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΗ77ΛΡ-5Θ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar