ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘΜ: 173/4-8-2021 ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες επισκευής και συντήρησης οδοποιίας στη ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 73.876,32 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘΜ: 173/4-8-2021
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες επισκευής και συντήρησης οδοποιίας στη ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 73.876,32 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
Ημ/νια: 06/08/2021 11:17:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΤ4ΩΨΞ-Θ9Ξ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar