Επανάληψη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, της με αρ. 540/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καινούργιων οχημάτων και μηχανημάτων έργου μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» προϋπολογισμού 622.300,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α σύμφωνα με την 176/2021(ΑΔΑ: ΨΩΟΚΩΛΒ-4ΦΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα: Επανάληψη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, της με αρ. 540/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καινούργιων οχημάτων και μηχανημάτων έργου μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» προϋπολογισμού 622.300,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α σύμφωνα με την 176/2021(ΑΔΑ: ΨΩΟΚΩΛΒ-4ΦΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 05/08/2021 11:56:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 96ΦΜΩΛΒ-ΜΦ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar