Περί α) έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ναυπλιέων ΔΕ Ασίνης έτους 2021 » και ματαίωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, β) έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ναυπλιέων Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του 2021», λόγω του κατεπείγοντος, γ) κατάρτισης όρων της διαπραγμάτευσης και δ) συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.

Θέμα: Περί α) έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για εκτέλεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ναυπλιέων ΔΕ Ασίνης έτους 2021 » και ματαίωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, β) έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ναυπλιέων Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του 2021», λόγω του κατεπείγοντος, γ) κατάρτισης όρων της διαπραγμάτευσης και δ) συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.
Ημ/νια: 03/08/2021 13:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 636ΘΩΚΦ-Ω46
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar