Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών της υπ’ αριθ. 4/2021 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων» του Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα Έδρας Κιλκίς & Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών της υπ’ αριθ. 4/2021 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων» του Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα Έδρας Κιλκίς & Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.
Ημ/νια: 03/08/2021 11:42:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΑΔΑ: 61ΖΨ46904Ξ-53Ε
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar