ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 19/7/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β ΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. (ΟΤΑΔ) – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 19/7/2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β ΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. (ΟΤΑΔ) – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ημ/νια: 03/08/2021 12:51:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΜΣΩ9Ν-Ρ2Θ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar