Ανάκληση της υπ’ αριθ. 243/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω σφαλμάτων στο πρακτικό του διαγωνισμού και λήψη νέας απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού 2 για την προμήθεια καυσίμων Δήμου Καρδίτσας και λοιπών φορέων έτους 2021

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 243/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω σφαλμάτων στο πρακτικό του διαγωνισμού και λήψη νέας απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού 2 για την προμήθεια καυσίμων Δήμου Καρδίτσας και λοιπών φορέων έτους 2021
Ημ/νια: 03/08/2021 11:28:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΚΩΕΗ-ΥΑΒ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar