ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ “Προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού ” ( Δ2/2020/53 – Προμήθεια καδοπλυντηρίου & Δ2/2021/14 – Προμήθεια διασκορπιστή αλατιού & αναρτώμενης εκχιονιστικής λεπίδας ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ “Προμήθειας μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού ” ( Δ2/2020/53 – Προμήθεια καδοπλυντηρίου & Δ2/2021/14 – Προμήθεια διασκορπιστή
αλατιού & αναρτώμενης εκχιονιστικής λεπίδας ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Ημ/νια: 02/08/2021 10:15:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: Ψ75ΞΩΡ7-Κ4Δ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar