Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων στα Παραρτήματα Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας ( Δομή Αμπελώνα-Δομή Βόλου), συνολικού προϋπολογισμού 334.962,936€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %.

Θέμα: Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων στα Παραρτήματα Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας ( Δομή Αμπελώνα-Δομή Βόλου), συνολικού προϋπολογισμού 334.962,936€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %.
Ημ/νια: 30/07/2021 08:59:19
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΩΟΟΞΝ2-ΥΘΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar