Έγκριση 2ου πρακτικού του υπ’ αρ. 3/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 – 2021» για την Ομάδα Β΄: Λιπαντικά (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 94118) και κατακύρωση

Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού του υπ’ αρ. 3/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 – 2021» για την Ομάδα Β΄: Λιπαντικά (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 94118) και κατακύρωση
Ημ/νια: 28/07/2021 10:15:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΠΚΩ9Ω-Π5Ψ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar