Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ για το Γ.Ν. Καβάλας, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια των ειδών : (α) “Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού” και “Καύσιμα” του Νοσοκομείου

Θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ για το Γ.Ν. Καβάλας, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια των ειδών : (α) “Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού” και “Καύσιμα” του Νοσοκομείου
Ημ/νια: 28/07/2021 09:11:28
Φορέας: 4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΙΩΟΡ1Ο-ΞΨ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar