Λήψη απόφασης αναφορικά με την «Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου και των Νομικών Προσώπων αυτού».

Θέμα: Λήψη απόφασης αναφορικά με την «Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου και των Νομικών Προσώπων αυτού».
Ημ/νια: 22/07/2021 17:50:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΔΝΩΨΙ-04Λ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar